top of page

חוברת טיול

 

חוברת טיול אישית בגודל A4.

בניית חוברת טיול על פי היעד הנבחר.

אתם מספקים את המידע ואנחנו נעצב. 

החוברת מרכזת לוחות זמנים, מסלולים נבחרים, 

פירוט על יעדים ספציפיים, חלוקה לנושאים ועוד.

 

המחיר: משתנה בהתאם לכמות חומרים ועבודה

 

 

bottom of page