top of page

למי מאיתנו שנתקל בתמונות ישנות בוודאי שם לב לדהייה של הצבעים, לנזקי כתמים, קרעים או שריטות בתמונה.

במקום להשלים עם דהיית התמונה ועמה הזיכרון שהנציחה, אנו מאפשרים לכם לשחזר ולשפץ תמונות ולהחזיר אותן קרוב ככל הניתן למצבן המקורי

ואף ניתן להפוך תמונות שחור-לבן לצבעוניות.
 

 

סריקת תמונה
שיפוץ ושחזור תמונה

סריקת תמונה

שיפוץ ושחזור תמונה

bottom of page